Individuel coaching - Copenhagen Coaching Company
Den individuelle coacing skræddersys til den enkelte leders behov. Den har derfor mange former, og forløbet kan sammensættes ...
coaches, copenhagen coaching Company, kirsten kleemann, rené bach, ledergruppecoaching, ledergruppecoaching, ledelsestræning, konkliktløsning, individuel coahing,
21147
page-template-default,page,page-id-21147,page-child,parent-pageid-19080,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
VORES YDELSER

INDIVIDUEL COACHING

Eksklusive og effektive coachingforløb forløser både personlige og professionelle potentialer

Den individuelle proces skræddersys til den enkelte leders behov. Den har derfor mange former, og forløbet kan sammensættes, så det passer til både økonomi og behov.

 

Målgruppen for individuel ledercoaching er professionelle, som ønsker at udvikle deres lederskab. Nedenfor er processen beskrevet ud fra elementer som erfaringsmæssigt kan indgå i den individuelle coaching.

PROCESSEN

  • Nu-situation. Vi begynder med et møde mellem coach og leder, hvor processen gennemgås og forklares. Vi afdækker målsætninger for forløbet og udarbejder en plan for processen.
  • 360 graders analyse. Analysen foretages via kvalitative interviews – både privat og fagligt. Vi afdækker styrker og svagheder, trusler og muligheder. Som tillæg laver vi gerne en skriftlig afdækning baseret på kvantitative spørgeskemaer.
  • Lederskabsobservationer. Lederen tager sin coach med på sit teammøde eller ledergruppemøde. Coachen holder sig i baggrunden, observerer og samler på indtryk. Observationerne sammenfattes i et notat, som fremsendes til gennemlæsning inden den efterfølgende coachingsession.
  • Værdiafdækning. Vi afdækker de personlige trækkræfter. Vi skelner imellem skueværdier og dybere grundværdier, hvilket er en personlighedsudviklende proces i sig selv. Vi taler om værdibaseret ledelse, og hvordan dit værdisæt kan anvendes til at gøre dig tydelig og autentisk i din tilgang til andre.
  • Værdiudlevelse. Denne session fokuserer på grundværdier. Vi stiller nogle fundamentale spørgsmål: I hvor høj grad udlever lederen de personlige værdier, og hvordan sker denne udlevelse?
  • Relationsafdækning. Her er der tale om en afdækning af hæmmende, vedligeholdende og udviklende mønstre i de for lederen vigtigste relationer.
  • Handlingsplan. Vi samler løbende erfaringer og resultater op – og nedfælder indsatspunkter i en handlingsplan. Vi arbejder med øvelser og praktik imellem sessioner for at skabe adfærdsændringer og træne det, vi sammen har afdækket som mulige nye veje.
  • Træning i ledergruppe eller eget team. Vi søger at inddrage indsigter fra 360 graders analysen og værdiafdækningen i teamet. Lederen deler af sin indsigt og sine indsatsområder – og får spejling og støtte fra teamet til sit videre udviklingsarbejde.

 

Lederforløbet er sammensat af et antal sessioner af typisk to timers varighed. Der kan efter ønske udarbejdes et referat efter hver session. Der påregnes ca. en times forberedelse inden hver session.